Akademie múzických umění v Praze - Divadelní fakulta - Filmová a TV fakulta - Hudební a taneční fakulta

Přihláška ke studiu na AMU


Úvodní stránka


Pokud jste tu poprvé, začněte zde : Nová přihláška
Čeština | English


Chcete-li upravovat dříve sepsanou, avšak dosud neuzavřenou přihlášku, nebo vytisknout uzavřenou přihlášku opakovaně,
zadejte přidělený kód přihlášky a heslo.

Úprava neuzavřené přihláškyPokud byste potřebovali opravit či doplnit některý z údajů zadaných do již uzavřené přihlášky, musíte sepsat přihlášku novou - změny v uzavřené přihlášce nejsou možné.

Zapomněli jste kód přihlášky nebo heslo?

Na stav své přihlášky, informaci o přijímací zkoušce a na výsledek přijímacího řízení se můžete podívat zde: