Akademie múzických umění v Praze - Divadelní fakulta - Filmová a TV fakulta - Hudební a taneční fakulta

Přihláška ke studiu na AMU


Podání nové přihlášky

Vážená uchazečko, vážený uchazeči o studium,
děkujeme za Váš zájem a vítáme Vás na stránkách elektronické přihlášky ke studiu na Akademii múzických umění v Praze.


Nová přihláška

Než začnete přihlášku vyplňovat, připravte si osobní doklady a doklady o předchozím vzdělání (vysvědčení, diplom), údaje z nich budete při vyplňování potřebovat.Pozorně si přečtěte pokyny na stránkách příslušné fakulty ohledně požadovaných dokladů, potvrzení a požadovaných příloh nutných k přihlášce.

V případě nejasností se podívejte na webové stránky dané fakulty (DAMU Divadelní fakulta, FAMU Filmová a televizní fakulta, HAMU Hudební a taneční fakulta.
Čeština | English

Přihlášení do existující přihlášky

Po přihlášení můžete editovat rozpracovanou přihlášku, respektive zjistit stav uzavřené přihlášky, jako je výsledek přijímací zkoušky, rozhodnutí o přijímacím řízení, apod.
V případě, že potřebujete v uzavřené přihlášce opravit či doplnit některý z údajů, založte si prosím novou přihlášku (změny v uzavřené přihlášce nejsou možné)!

Zapomněli jste kód přihlášky nebo heslo?